Kto pomaga w przygotowaniu nauczycieli do nowej podstawy programowej?

Kategoria: Partnerzy finansowi | Współpraca od 2017-08-16

https://spe.edu.pl/reforma-oswiaty-2017/

Zapewne każdy z nas obecnych słyszał o nowej podstawie edukacyjnej, jaka została przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Reforma MEN w bardzo szerokim stopniu dotyka polskie szkolnictwo, ponieważ zmiany tyczą się podstawówek, gimnazjów oraz szkół średnich. Założenia owej reformy to powrót do ośmioklasowej podstawówki oraz czteroletnich liceów, przez co zostaną zlikwidowane gimnazja. Mimo że reforma MEN jest tak obszerna, to jest skutecznie wprowadzana w życie. Jednakże nauczyciele ze wszystkich szkół muszą się do niej odpowiednio przygotować. W tym celu dyrektorzy oraz kierownicy placówek oświatowych wysyłają swych podwładnych na specjalistyczne szkolenia do zewnętrznych firm szkoleniowych takich jak Studium Prawa Europejskiego. Dzięki przeprowadzonym tam szkoleniem każda rada pedagogiczna może, w szybki sposób dowiedzieć się jak należy postępować i przygotować się do nowej reformy edukacyjnej, która będzie obowiązywała od tegorocznego roku szkolnego, który przypada jak zwykle we wrześniu.

Instytut Badań nad Demokracją Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 151 lok. 2222 02-326 Warszawa

Utylizacja www.profet.com.pl